S’aprova el nou protocol de la Festa Major de Sitges

S’aprova el nou protocol de la Festa Major de Sitges

En la sessió del Ple d’abril de 2023 ha prosperat, per unanimitat, l’aprovació del Protocol de Festa Major que, com a base, actualitza l’aprovada l’any 2006, la qual va ser modificada per darrer cop al Ple municipal de 31 de maig de 2010.

La finalitat del protocol és fixar el conjunt d’actes i de costums que al llarg dels anys han anat configurant els rituals i els seus elements. És a dir, fixar l’estructura de la festa, el seu patrimoni material i immaterial i les regles a complir, sens perjudici que es puguin elaborar o tenir en compte més endavant, reglaments de les mateixes colles o elaborat per l’Ajuntament per regular l’alternança dels membres de cada colla.

El nou redactat s’estructura per donar compliment a l’acord amb la Generalitat de Catalunya que va servir per declarar la Festa Major de Sant Bartomeu i Santa Tecla, Festa Patrimonial d’Interès Nacional. Així, respecte a la versió anterior, el nou Protocol de Festa Major agrupa tots els apartats que parlen d’un mateix tema, segons quatre apartats: el bloc 1, que conté aquells punts que defineixen la Festa Major de Sitges, el bloc 2 que recull els paràmetres organitzatius; el bloc 3, que inclou el programa d’actes de Sant Bartomeu i de Santa Tecla, i el bloc 4 on es regula el mateix protocol. El document completa també, la informació referent al programa d’actes de Sant Bartomeu i Santa Tecla, i adequa alguns apartats davant l’existència del Consell del Patrimoni Festiu de Festa Major.

El nou protocol incorpora, a més, tots els actes organitzats entorn la celebració, més enllà dels dies de vigília i diada.