Es presenta el pla d’actuació 2021 a la taula de treball de venda ambulant no autoritzada

Es presenta el pla d’actuació 2021 a la taula de treball de venda ambulant no autoritzada

L’administració local es reunirà mensualment amb el sector comercial per atendre les seves inquietuds i fer el seguiment del pla d’actuació de la venda ambulant presentant avui a la taula de treball. El Govern aposta per un Pla d’Actuació que aborda el fenomen de forma integral i transversal, amb la participació de diferents regidories i àrees de l’Ajuntament, i amb la col·laboració del sector comercial.

L’objectiu és generar aliances també amb administracions superiors. La taula de seguiment de la venda ambulant no autoritzada s’ha trobat avui divendres.

Ajuntament i representants dels sectors comercials han compartit les seves inquietuds, en una reunió que tindrà una periodicitat mensual. Les trobades es realitzaran amb l’objectiu de recollir les demandes del sector, i al mateix temps que es farà un seguiment conjunt de les accions municipals impulsades per contribuir a minimitzar aquesta pràctica.

El regidor de Promoció Econòmica, Guillem Escolà, ha explicat que “cal compartir postures i centrar els esforços col·lectius a emprendre accions sociolaborals que ofereixin una integració real de les persones que es dediquen a la manta”. Guillem Escolà assegura que “la presència policial dissuasiva es mantindrà” i en paral·lel assenyala que “l’Ajuntament treballa en alternatives que siguin de la seva competència i que permetin minimitzar aquesta pràctica, al mateix temps, que es garanteixen els drets de les persones i es dona una resposta a les reclamacions del sector comercial”.

La venda ambulant no autoritzada és un fenomen que afecta diferents municipis de la costa i sobretot a localitats turístiques amb una elevada afluència de visitants.

Per aquesta raó, el Govern municipal aposta per un Pla d’Actuació que abordarà la situació de forma integral i transversal, i que incidirà en les accions competents a l’administració local, alhora que es treballa també en la implicació de les diferents administracions amb competències superiors en la matèria.

L’Ajuntament ha dissenyat un Pla d’Actuació, participat per diversos departaments municipals que contempla, a més de la constitució de la taula de seguiment amb el sector comercial, altres accions per implementar de forma constant, coordinada i repetida des de l’àmbit local.

Entre les accions que es portaran a terme, hi ha la campanya per fomentar el comerç de proximitat, posant un èmfasi especial en el consum local, responsable i amb garanties. També s’han planificat nous dispositius especials policials. Però el Pla per abordar la venda ambulant no autoritzada amplia la mirada més enllà de les accions convencionals, i aposta per un tractament integral del fenomen, que compti amb la participació de tots els actors i grups d’interès. Les accions sociolaborals del Pla que inclouen propostes dirigides a la millora de l’atenció social de les persones en situació de vulnerabilitat que realitzen aquesta pràctica, a cercar vies d’inclusió ocupacional i solucions que garanteixin els drets bàsics de les persones.

L’acció municipal recull també accions de sensibilització amb aquest fenomen, destinades a la ciutadania i als sectors econòmics, per apropar la realitat de la venda ambulant no autoritzada i entendre quins camins són els que afavoririen l’abandonament d’aquesta pràctica entre les persones que la duen a terme.